Handels ordförande invald i Socialdemokraternas VU

Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson valdes den 10 april under S-kongressen till suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott.

- Jag känner mig hedrad över att ha blivit vald och att jag får möjlighet att vara med och bidra i frågor som ligger mig nära om hjärtat", säger Susanna Gideonsson.

- För mig är det viktigt att få vara med och forma socialdemokratin utifrån min insyn i hur verkligheten ser ut för arbetare i Sverige idag. Inte minst i de kvinnodominerade branscherna, som drabbats hårt av låga löner och problem med otrygga anställningar.

Publicerad: 11 april 2017