Handels fem viktiga valfrågor

Vardagen på jobbet och hemma påverkas ju i högsta grad av lagar och regler i samhället. Därför är det självklart för Handels att också påverka politiken!

Våra viktiga frågor i valet 2018 handlar om trygga jobb och om investeringar i samhällsbygget:

Det handlar om
att avskaffa allmän visstid,
att begränsa användningen av bemanningsföretag,
att stoppa hyvling,
att stoppa vinstjakten i välfärden,
och att tandvården ska vara en del av sjukvårdens finansiering.

Läs mer om varför Handels lägger sig i politiken. Följ oss på facebook så missar du inte när vi lägger upp nytt – filmer, rapporter osv!

Uppdaterad: 15 mars 2018