Handels avtalskrav

Löneökningar på 750 kronor i månaden och ökad trygghet för de anställda. Det är några av de krav som Handels kommer att driva i förhandlingarna med arbetsgivarna om nya kollektivavtal för butiks- och lageranställda. Vi vill se löneökningar med 750 kronor i månaden för heltidsanställda på både butik och lager. Lägstalönerna ska enligt kraven höjas med samma belopp.

   - För oss är det viktigt att lågavlönade kvinnor som utgör en stor del av vår medlemskår inte halkar efter i löneutvecklingen. Vårt krav på 750 kronor är därför fullt rimligt både utifrån vad branschen kan bära och vad andra fackförbund krävt. En annan viktig fråga för Handels i avtalsförhandlingarna handlar om trygga jobb. För att skapa tryggare anställningsförhållanden inom handeln vill Handels att normen för en anställning ska vara tillsvidare och på heltid, säger Tommy Tillgren Handels 1:e vice ordförande.

   - Att vara anställd i handeln i dag innebär för väldigt många en otrygg tillvaro där man hela tiden måste jaga timmar för att kunna betala mat och hyra. Vi vill att våra medlemmar ska ha trygga jobb med en lön som det går att leva på, säger Tommy Tillgren.

Här kan du se Handels avtalskrav i korthet, se presskonferensen och höra Tommy Tillgren berätta mer om våra krav:

Publicerad: 5 februari 2016