Genèveskolan

Är du intresserad av internationellt fackligt arbete? På Genèveskolan får du lära dig mer om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld, och möta hela världens arbetsliv på FN-organet ILO:s konferens i Genève.

Nordiska folkhögskolan i Genève startade 1931 och har under hela dess historia verkat för att ge redskap och kunskap till nordiska fackföreningar och folkrörelser för att de bättre ska kunna möta globaliseringens utmaningar som rättvisa arbetsvillkor.

Skolans syfte är att öka kunskap om internationellt samarbete och regelverk, att stimulera till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt, samt att öka den ömsesidiga språkförståelsen och gemenskapen inom Norden.
Läs mer här.

Publicerad: 16 december 2016