Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > "Ge uppehållstillstånd till arbetskraftsinvandrare med fast anställning"

"Ge uppehållstillstånd till arbetskraftsinvandrare med fast anställning"

Skönhetsbranschen har vuxit snabbt de senaste åren. Många arbetskraftsinvandrare jobbar där och deras villkor kan vara helt oacceptabla.

Det framgår av Handels rapport "Bakom lacken – Ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring i skönhetsbranschen".

Vem minns inte Uppdrag gransknings program i början av året, om nagelskulptörerna från Vietnam. De hade visserligen avtalsenlig lön, men sen fick de betala tillbaka stora delar av lönen till arbetsgivaren. I samband med programmet kom det fram att Handels har stämt ett företag inom nagelbranschen på miljonbelopp för brott mot kollektivavtalet. Men det är ovanligt att sådana ärende kommer till fackets kännedom. Få anställda vågar berätta och få vågar bli medlemmar så att de kan företrädas av facket. Orsaken är ju att de riskerar att bli av med jobbet och skickas tillbaka till sitt hemland om de klagar på arbetsgivaren.

Handels har en rad förslag på åtgärder som skulle stärka arbetskraftsinvandrares situation. Till exempel att de anställningserbjudanden som anställda får och som skickas till Migrationsverket ska vara juridiskt bindande. Arbetsgivare som bryter mot dessa ska straffas, inte som idag arbetskraftsinvandraren. Dessutom vill Handels att arbetskraftsinvandrare som erbjudits en tillsvidareanställning ska få permanent uppehållstillstånd.

Läs hela rapporten.

Läs en kortversion av rapporten.

Läs utredaren Ola Palmgrens blogg om rapporten.

Uppdaterad: 8 oktober 2019