Fri tandvård viktigt för Handels medlemmar

Fler än nio av tio Handelsmedlemmar tycker att tandvård ska behandlas som sjukvård och ingå i högkostnadsskyddet. Det är självklart i ett jämlikt samhälle att alla får den vård de behöver, utan att tvingas avstå på grund av kostnaden.

Det är innebörden i Handels senaste rapport inför valet, Handels om fri tandvård, som släpps idag. Rapporten ger många argument varför tandvården bör vara fri, det handlar både om rättvisa och jämlikhet och att det blir enklare för vårdgivarna att ha patientens bästa i fokus. Kostnaden är en vanlig invändning mot att även låta tandvården ingå i högkostnadsskyddet, liksom övrig sjukvård. Rapporten resonerar även kring detta – och konstaterar att en tandvårdsreform inte skulle kosta på långt när lika mycket som tidigare borgerliga skattesänkningar har gjort.

Handels har fem prioriterade frågor inför valet i höst:

Avskaffa allmän visstid
Begränsa användningen av bemanningsföretag
Stoppa hyvlingen i LAS
Tandvården ska in i sjukvårdens finansiering
Stoppa vinstjakten i välfärden.

Publicerad: 4 maj 2018