Förtroendevalda skypade om avtalsfrågor med Handels ordförande

Runt 150 förtroendevalda deltog i Skype-möte med Handels ordförande Susanna Gideonsson den 5 februari. Frågorna handlade om avtalsrörelsens olika krav, såväl fackets som arbetsgivarnas.

Kommer ni att lyckas med LO-samordningen? Hur jobbar ni mot ensamarbete? Ser ni att strejken är när? I vilka frågor står ni längst ifrån varandra.

Frågorna till Susanna Gideonsson var många under Skype-mötet, som pågick under en halvtimme tidig kväll den 5/2. Hon inledde med att gå igenom Handels yrkanden för nya kollektivavtal för butiker, lager och e-handel och att prata om några av kraven från motparten Svensk Handel. Därefter besvarade hon frågor från deltagarna på mötet, förtroendevalda butiker, lager och e-handel. Deltagarna hade fått inbjudan med länk till mötet via mejl och kunde ställa frågor till Susanna Gideonsson direkt under mötet via en chatt. Runt 150 förtroendevalda deltog i själva mötet och ännu fler har hittills sett mötet i efterhand. Här kan du se Skype-mötet.

Fler Skype-möten med förtroendevalda planeras under våren, framför allt för uppdateringar om läget i avtalsrörelsen. Inbjudan till mötena skickas via mejl även i fortsättningen, därför är det viktigt för alla förtroendevalda att se till att mejladressen är uppdaterad. Det gör du på Mina sidor.

Du följer väl nyheter från avtalsrörelsen på vår avtalssida, handels.se/avtal2020? Till flera av nyhetstexterna finns även filmer, till exempel den där Susanna Gideonsson och Linda Palmetzhofer, Handels första vice ordförande, ger en första kommentar till Svensk Handels krav för butiks- och lager- och e-handelsavtalen. Du kan även se filmen här.

Uppdaterad: 12 februari 2020