Så här berörs du av GDPR i din roll som förtroendevald

GDPR gäller dig i ditt dagliga jobb som förtroendevald, när du gör medlemslistor, protokoll från möten och så vidare.

Dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU från och med idag den 25 maj. Syftet  med den är att stärka den enskildes integritet och öka kontrollen för individen. Den gäller både dig själv som person och dina egna personuppgifter, om de samlas in och behandlas av olika organisationer och företag. Du har säkert själv fått massor av mejl och brev med upplysningar om detta från olika organisationer och företag du har kontakt med.

Men det gäller även hur du själv hanterar andras personuppgifter i din roll som förtroendevald. Grunden i GDPR är att alla medborgare ska få veta när deras personuppgifter används av företag och organisationer i olika sammanhang och även att kunna säga nej till detta. En organisation får inte heller sprida personuppgifter vidare till andra. Ett exempel på hur det påverkar oss i fackets värld är vår kursverksamhet. Innan en medlem kan gå en kurs måste vi fråga hen om det är ok att lämna ut namn och andra personuppgifter till hotell, resebolag osv, som är med i arrangemanget.

Det är viktigt att du som är förtroendevald tänker på att skydda medlemmarnas personuppgifter, att bara använda dem för den fackliga verksamheten, att inte spara dem längre än nödvändigt och att inte låta obehöriga komma åt dem.

Läs mer om vad som gäller enligt GDPR för dig som är förtroendevald och hanterar personuppgifter.

Här finns Handels hela policy om hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Uppdaterad: 25 maj 2018