Förtroendet för facket fortsätter att öka

Förtroendet för facket har ökat sedan 2016 när krisen i Kommunal gav en bottennotering. Det framgår av Kantar Sifos senaste mätning Förtroendebarometern.

Förtroendebarometern är ett sätt att årligen mäta allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier och företag. Mätningarna började år 1997.

Undersökningen görs med 1200 webbintervjuer bland personer över 15 år. Frågan som ställs är: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete? 

I mätningen frågas om ”Facket” i allmänhet, det går alltså inte att se ett resultat för ett speciellt fackförbund, till exempel Handels. Men enstaka fackförbund påverkar sannolikt resultatet för hela facket. Exempelvis var förtroendet för facket rekordlågt år 2016, när det var kris i Kommunal och delar av ledningen avgick. 

I 2018 års mätning säger 34 procent av svenska folket att de har mycket eller ganska stort förtroende för facket. Förra året (2017) var siffran 29 procent och året innan (2016) var siffran 22 procent. 

Högst förtroende bland samhällets institutioner har universitet och högskolor. 65 procent av svenska folket uppger att de har mycket eller stort förtroende dessa. På andra plats kommer polisen. Facket kommer på tionde plats av 17 institutioner. I botten ligger de politiska partierna, som bara 17 procent av dem som svarat uppger att de har förtroende för.

När det gäller förtroendet för företag är det flera inom handeln som svenska folket säger att de har stort förtroende för. Ikea ligger på andra plats när alla kategorier slagits ihop (partier, massmedier, institutioner och företag). Hela 68 procent säger att de har stort förtroende för Ikea. (På första plats ligger Systembolaget med 71 procent). Med på 20 i topp-listan finns även Ica med 59 procent och Coop med 21 procent 

Även på 20 i botten-listan finns ett företag i handeln, nämligen H&M, som bara 20 procent säger sig ha förtroende för. 

Läs hela undersökningen Förtroendebarometern.

Publicerad: 28 mars 2018