Folksam talar många språk

Du som talar ett annat språk än svenska kan ha nytta av Folksams språktjänst. Dit kan du ringa och prata om försäkringar på 17 språk utöver svenska. Tipsa dina arbetskamrater!

Det är Folksams vanliga kundtjänst som har medarbetare som ger service även på andra språk än svenska och engelska, till exempel arabiska, bosniska och somali. Till Folksam ska du ringa om du har frågor om de försäkringar som ingår i medlemskapet i Handels, till exempel hemförsäkringen. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar och börja med sparande.

Kundjtänsten på Folksam har ett telefonnummer för varje språk. Du hittar språk och telefonnummer här.

Uppdaterad: 12 mars 2019