Flera tusen förtroendevalda gick GDPR-kurs på nätet

Drygt 2.900 förtroendevalda har gått kortkursen om GDPR, som gick ut via mejl. Utvärderingen visar att en stor majoritet tänker mer på hur de behandlar personuppgifter efter kursen jämfört med innan.

Under några veckor i oktober och november i år har förtroendevalda kunnat gå en kortkurs i GDPR på nätet. Kursen delades upp i olika avsnitt som skickades ut i separata mejl. Drygt 2.900 förtroendevalda tog tillfället att gå igenom kursen. Ungefär hälften fyllde även i en utvärdering om kursen och sättet att lära.

I utvärderingen kunde deltagarna ta ställning till ett antal påståenden. Så här svarade de förtroendevalda:

Jag tänker mer på hur jag behandlar personuppgifter nu, jämfört med innan jag gick kursen:
82,7 procent svarade ja.

Kursen hjälpte mig att förstå ämnet vi ska lära oss hantera:

93,9 procent svarade ja. 

Kursen gav mig stöd för hur jag ska behandla personuppgifter i mitt fackliga arbete:
92 procent svarade ja. 

Jag gillade att lektionerna distribuerades via e-post:
89,9 procent svarade ja.

Jag gillade att lektionerna var korta:
96,1 procent svarade ja. 

Jag skulle rekommendera att vi använder denna inlärningsmetod för andra ämnen i verksamheten:
87,8 procent svarade ja.

Missade du kursen men vill lära dig mer om GDPR. Kontakta din avdelning! 

Uppdaterad: 28 november 2018