Fler förtroendevalda gör Handels starkare!

I Handels ska vi vara många medlemmar och många som engagerar sig för att förbättra villkoren på våra arbetsplatser. Under veckorna 40 och 41 kommer Handels både att ringa och besöka arbetsplatser utan förtroendevalda för att hitta fler ombud.

Det är viktigt att vi har ombud på en majoritet av våra arbetsplatser då de fungerar som avdelningarnas kontaktperson samt möjliggör fackligt arbete på arbetsplatsen. Du vet väl att det går bra att vara flera ombud på samma arbetsplats?

Har du någon kollega som är intresserad av att engagera sig mer? Kontakta iså fall Handels Direkt på 0771-666 444. 

Uppdaterad: 6 oktober 2016