Fler firmaklubbar

Antalet firmaklubbar ökade i december med 8 till 950 jämfört med föregående månad. Antalet branschklubbar var oförändrat 28 och antalet allmänna klubbar minskade med 6 till 310. Sedan årsskiftet har antalet firmaklubbar minskat med 44, antalet branschklubbar minskade med 29 och antalet allmänna klubbar minskade med 215.

Antalet fackombud minskade med 4 till 866, antalet handelsombud ökade med 49 till 7317 och antalet skyddsombud minskade med 76 till 4218 jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet innebär det en ökning på 15 fackombud, 385 handelsombud och 36 skyddsombud.

Arbetsplatsorganisationstäckning 1 (andelen arbetsplatser med 2 medlemmar eller fler och arbetsplatsorganisation) ökade med 0,6 procent till 60,4 procent totalt. Sedan årsskiftet är det en ökning på 5,2 procent. Totalt 9 avdelningar hade en täckning över 2016 års mål på 65 procent.

Arbetsplatsorganisationstäckning 2 (andelen arbetsplatser med 20 medlemmar eller fler och arbetsplatsorganisation) minskade med 0,3 procent till 95,6 procent totalt, en ökning sedan årsskiftet med 1,5 procent. Totalt 8 avdelningar hade en täckning på målet 100 procent.

Arbetsplatsorganisationstäckning 3 (andelen arbetsplatser med 40 medlemmar eller fler och firmaklubb) ökade med 10,8 procent till 97,4 procent totalt, en ökning sedan årsskiftet med 11,4 procent. Totalt 14 avdelningar hade en täckning på målet 100 procent.

Publicerad: 3 februari 2017