Antalet firmaklubbar ökade!

Antalet firmaklubbar i oktober ökade med 8 till 954. Antalet branschklubbar var oförändrat 29 och antalet allmänna klubbar var också oförändrat 353.

Antalet fackombud minskade med 8 till 858, antalet handelsombud ökade med 264 till 7167 och antalet skyddsombud minskade med 9 till 4270.

Den 1/10 2016 hade 15 364 medlemmar förtroendeuppdrag i förbundet. En ökning med 220 från föregående månad.

Arbetsplatsorganisationstäckning 1 (andelen arbetsplatser med 2 medlemmar eller fler och arbetsplatsorganisation) var 59,6 procent, en ökning med 2,6 procent från föregående månad och är en ökning med 4,5 procent sedan årsskiftet. Totalt 9 avdelningar hade en täckning över målet på 65 procent, en ökning med 3 från föregående månad.

Arbetsplatsorganisationstäckning 2 (andelen arbetsplatser med 20 medlemmar eller fler och arbetsplatsorganisation) ökade från föregående månad med 0,3 procent till 95,8 procent och är en ökning med 1,7 procent sedan årsskiftet. Totalt 8 avdelningar hade en täckning på målet 100 procent. Oförändrat från föregående månad.

Arbetsplatsorganisationstäckning 3 (andelen arbetsplatser med 40 medlemmar eller fler och firmaklubb)  minskade med 0,7 procent 87,4 procent från föregående månad och ger en ökning med 1,4 procent sedan årsskiftet. Totalt 6 avdelningar hade en täckning på målet 100 procent. En ökning med 2 från föregående månad.

Andelen arbetsplatser med medlemmar och avtal var 81 procent, en ökning med 1 procent från föregående månad.

Uppdaterad: 1 december 2016