Bli medlem

Facket upptäckte missat lönelyft

Under senhösten kontrollerade Handels ombudsmän lönerna på 300 arbetsplatser i detaljhandeln. Bland annat upptäcktes att en butikskedja av misstag betalat ut får låga löner för uppåt 180 personer.

Det var i samband med lönerevisionen i detaljhandeln det upptäcktes att en rikstäckande butikskedja gjort fel när det gällde anställda med minimilön. De anställda hade inte fått ta del av det lokala löneutrymmet från den 1 april, vilket innebar att de fått 64 öre för lite timmen. Nu kommer den missade lönen att betalas ut retroaktivt. För varje individ kan det handla om hundralappar retroaktivt, hur många beror på anställningsgraden. (Ett exempel: Den som varit anställd sedan 1 april och jobbar cirka 25 timmar i veckan får drygt 600 kronor retroaktivt.)

Att kontrollera löner ingår i det som kallas för lönerevision. Då går facket igenom att kollektivavtalet verkligen har uppfyllts. Även om fack och arbetsgivare är överens om hur lönerna ska vara i de nya kollektivavtalen så kan det förstås bli fel och misstag när lönerna betalas ut, som måste rättas till. Ett exempel kan vara just att arbetsgivaren inte har fördelat det lokala löneutrymmet, som klubb och arbetsgivare kan förhandla om. Om inte det görs ska den lokala potten fördelas lika för alla anställda på arbetsplatsen.

Snart börjar de centrala löneförhandlingarna och till den 1 april är målet att det ska finnas ett nytt kollektivavtal. Ta tillfället du också att kontrollera att lönerna på din arbetsplats blev rätt i nuvarande kollektivavtal, som bland annat gav en lönehöjning från den 1 april 2019!

Det här kan du kontrollera i lönerevisionen på din arbetsplats, om du jobbar på en arbetsplats med detaljhandelsavtal:

  • Att alla anställda först har fått den generella lönehöjningen på 428 kr/mån eller 2,58 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att när ovanstående är gjort, den nya lönen minst uppgår till respektive minimilönenivå eller justerats till aktuell minimilönenivå. (Exklusive eventuellt anställningstidstillägg)
  • Att arbetsgivaren därefter gett alla anställda minst det lokala löneutrymmet motsvarande 107 kr/mån eller 0,64 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att anställda med fastställt lönetillägg (vanligt kallat ansvarstillägg) också fått minst en lägsta höjning av det tillägget på 2,0 %.
  • Att de som varit anställda i fem år dessutom minst har anställningstidstillägget på 133 kr/mån eller 0,80 kr/tim fr.o.m. den 1 april 2019.
  • Att de anställda som varit anställda några år inte går på minimilön + ”bara” årets lokala löneutrymme/pott, eftersom det är omöjligt, om inte förhandling om fördelning av löneutrymmet skett tidigare.

Du kan även fylla i ett frågeformulär via denna länk. Tryck gärna på skicka. Då skickas formuläret till förbundet centralt och ni bidrar till att vi får kunskap om ännu fler arbetsplatser än de 300 som ombudsmännen besökt.

Läs mer om Handels lönerevision hösten 2019. 

Uppdaterad: 7 januari 2020