Fack och arbetsgivare överens om etableringsanställningar

Handels och majoriteten av LO-förbunden har gjort en överenskommelse om etableringsanställningar som ska hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.

Överenskommelsen innebär att nyanlända ska erbjudas en visstidsanställning (etableringsanställning) på heltid under två år och samtidigt få utbildning. Lönen ska vara 8 000 kronor/månad och de anställda får utöver detta ett etableringsbidrag, så att den totala inkomsten motsvarar kollektivavtalade lägstalöner.

Den som får en etableringsanställning ska också få utbildning i svenska och annan yrkesutbildning som krävs för fortsatt anställning.

Etableringsanställningar ska bara erbjudas på företag med kollektivtavtal, men inte på bemanningsföretag. 

Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson är mycket positiv till överenskommelsen:

- Det är bra att stora delar av arbetsmarknaden nu är beredda att ta sitt ansvar och bidra till att fler kommer i arbete. Etableringsanställningarna kan erbjudas till både långtidsarbetslösa, unga och nyanlända.

Alla arbetsgivarorganisationer som är med i Svensk Näringsliv är med på överenskommelsen, till exempel Handels motpart Svensk Handel.

- En viktig utgångspunkt har varit att undvika onödigt regelkrångel och skapa en modell som är enkel och förutsägbar för företagen att tillämpa, kommenterar Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel, överenskommelsen.

Nu kommer förhandlingar att inledas med staten om vad de ska bidra med i form av rejäla utbildningsinsatser på betald arbetstid och subventioner. Efter att förhandlingar med staten avslutas kommer branschavtal att slutas mellan parterna, för Handels del alltså bland andra Svensk Handel.

Läs mer om överenskommelsen

Publicerad: 21 november 2017