Ekonomisk brottslighet i handeln

Fler kollektivavtal och färre kontanter i samhället kan bidra till att den ekonomiska brottsligheten i handeln minskar. Det framgår av Handels senaste rapport om eko-brottslighet i handeln.

Rapporten Eko-brottslighet i handeln, En genomgång och analys av brott som drabbar välfärdssamhället, är en första kartläggning av ekonomisk brottslighet i handeln.

Även om ekonomisk brottslighet inte är vanligt förekommande i handeln är det stora summor varje år som undanhålls skatt, närmare 10 miljarder kronor uppskattar Skatteverket. Det är mer än dubbelt så mycket som i någon annan bransch och beror på att handeln i sig är en stor bransch.

Med kontanter som betalningsmedel går det lättare att ha anställda som arbetar svart och att undanhålla skatt.

Den ekonomiska brottsligheten drabbar både seriösa handlare och enskilda anställda. Den leder till snedvriden konkurrens och anställda som jobbar svart kan drabbas hårt. De får varken del av det samhället ger dem som betalar skatt, till exempel skydd vid sjukdom, föräldraledighet och pension. Inte heller kan de ta del av de förmåner och skydd som kollektivavtalet ger.

Rapporten påpekar också att en form av ekonomisk brottslighet är företags fusk med anställningsstöd. Bara med kollektivavtal är de anställda helt skyddade mot eventuellt fusk från företagens sida.

Länk till hela rapporten.

Länk till en kortversion av rapporten.

 

Uppdaterad: 16 januari 2018