Efterlysning: positiva berättelser om facket!

LO avser att lyfta positiva exempel där fackföreningsrörelsen gjort skillnad till det bättre. I ett antal korta filmklipp, klippta och formade för Facebook, vill vi löpande under våren, fram till sommaren, låta medlemmar och/eller förtroendevalda komma till tals och berätta enkla, raka exempel från fackligt vardagsarbete.

Det LO söker är:
Medlemmar i förbunden som vill berätta om något  bra med facket.
Berättelsen ska ha en tydlig, positiv, klang men kan så klart ha sin grund i ett
problem.
Det får gärna röra sig om väldigt enkla eller vardagliga exempel typ "fläkten var
trasig, skyddsombudet fixade en ny fläkt", "Förut hade vi ingenstans att käka lunch,
nu har vi det".
Det kan också röra sig om exempel där facket gjort något tillsammans med
arbetsgivaren.
LO vill ha exempel med kvinnor, män, utländsk bakgrund, medlemmar och/eller
förtroendevalda. Helst från så många förbund, och så många olika branscher, som
möjligt. Det kan vara flera personer som vittnar om samma händelse eller aktivitet.
En kort beskrivning av berättelserna samt kontaktuppgifter till den/de som vill vara
med i filmproduktionen skickas till johan.ulvenlov@lo.se snarast möjligt.
Klippen kommer vara ca 1.30 minuter långa och publiceras löpande på LOs
Facebook-sida fram till kongressen.

Uppdaterad: 4 februari 2016