E-handelsprojektet geomappar

Som vi har berättat tidigare har Handels startat ett e-handelsprojekt för att värva medlemmar och organisera anställda inom e-handeln. Som ett verktyg för värvning och organisering har vi skapat en interaktiv karta över alla e-handelsföretag i Sverige, som avdelningarna kan använda sig av i sitt arbete.
Arbetsplatserna har lagts in i en karta med hjälp av verktyget geo-mapping. Geomappingen är baserad på en lista med information om företaget, antal anställda, antal medlemmar, kollektivavtal osv. Bokstäverna står för antalet anställda: B står för 1-10 anställda, C står för 11-40, D står för 41-100 och E över 101 anställda.  Under maj kommer alla avdelningar att få en uppdaterad lista på företagen i sitt område.

Här hittar du kartan: https://batchgeo.com/map/6dfa9a04524d0aea50576b7da141b299

Publicerad: 4 maj 2016