E-handelsprojekt i startgroparna

Handels ska ta e-handelsbranschen, det är målet för e-handelsprojektet som startar i vår. Vi ska bygga upp kunskap, teckna kollektivavtal, värva och organisera i branschen - och samordna allt arbete för att nå så långt som möjligt. Under hösten har vi kartlagt e-handelsmarknaden och bolagen, och besökt alla avdelningar för att sprida kunskap om läget.

Nu börjar vi planera hur projektet ska genomföras. Den 10:e mars börjar projektledaren Sofia Stenfeldt. Under våren kommer hon och projektgruppen att skriva projektplan, och tillsammans med styrgruppen landa i mål, strategier och hur resurserna kommer avdelningarna till del. Vi kommer föra dialog med avdelningarna under hela processen och vill förstås gärna ha in idéer och önskemål. Några avdelningar är redan igång med kartläggning av e-handelsbolag och insatser.Framåt sommaren kommer de första verktygen för avdelningarna och efterhand kommer fler att sätta igång, efter dialog och överenskommelse med projektet

Publicerad: 2 mars 2016