Direktvärvningen i november

Resultatet för avdelningarnas direktvärvning i november blev 449 nya medlemmar och 14 avdelningar klarade eller överträffade sina mål för månaden. Motsvarande månad 2015 värvade avdelningarna 419 medlemmar och 12 avdelningar klarade månadsmålet.

Sedan årsskiftet har avdelningarna värvat 4 055 medlemmar att jämföra med 4 639 vid samma tid 2015.

Bäst resultat så här långt för helåret har Sundsvall som har värvat 168 procent av sitt årsmål. Sundsvall följs av Umeå som har klarat 150 procent och därefter Karlstad med 139 procent.

Efter 11 månader har nu totalt 8 avdelningar passerat sina mål för helåret och tillsammans har avdelningarna klarat hem 108 procent av det totala målet för avdelningarnas direktvärvning 2016.  

Publicerad: 16 december 2016