Bli medlem

Delta i LO:s upprop mot sämre anställningstrygghet

Utredningen en ”En moderniserad arbetsrätt”, som presenterades igår, innehåller förslag som kraftigt försämrar anställningstryggheten. Delta i LO:s upprop om att stoppa förslagen från att bli verklighet!

Handels har under lång tid arbetat mot de otrygga anställningarna som dominerar i handeln. Allmän visstid och hyvling har skapat en arbetsmarknad med stor otrygghet. När las-utredningen nu presenterats är den ett oacceptabelt slag mot den svenska modellen

 – Stoppa utredningen. Anställningsskyddet är en avgörande del av det som gjort svensk arbetsmarknad så välfungerande. Trygghet för löntagare innebär att ekonomisk omställning får hög acceptans och att svensk arbetsmarknad har få konfliktdagar. Förslagen riskerar att slå sönder detta, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

Utredningen är en konsekvens av januariavtalet, men förslagen förändrar maktförhållandena mellan arbetsgivare och löntagare på arbetsmarknaden. Det är löntagarorganisationerna LO, TCO och Saco helt eniga om. 

Förslagen handlar bland annat om:

  • Möjligheten att begära gemensam turordning tas bort.
  • Alla företag får göra undantag från turordningsreglerna.
  • Betydligt lättare att säga upp på grund av personliga skäl.
  • Ingen tid för upplärning till nytt jobb vid neddragningar.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) är också mycket kritisk och lovar att förslagen inte kan bli verklighet så som de ser ut i utredningen. Men det är viktigt att protesterna från Sveriges arbetstagare hörs, så att förslagen inte kan genomföras. Stöd vår gemensamma kampanj för att stoppa utredningens förslag!

Här skriver du under LO:s upprop om att stoppa förslaget om sämre anställningstrygghet!

Läs mer om LAS-utredningen:

Handels pressmeddelande.
Om utredningens förslag på handels.se
LO om utredningen.
Intervju med Susanna Gideonsson i Expressen-TV.
Interjvu med Linda Palmetzhofer i tidningen Handelsnytt.
Debattartikel i Aftonbladet från LO, TCO och Saco.
Om utredningen på regeringen.se.

Publicerad: 2 juni 2020