De otrygga anställningarna i detaljhandeln ökar

De otrygga anställningarna i detaljhandeln ökar och allt färre har en tillsvidareanställning på heltid. Det visar fackförbundet Handels nya rapport ”En dålig affär”. 1990 hade 43 procent av alla arbetare inom detaljhandeln en tillsvidareanställning på heltid. 2015 hade endast 31 procent en sådan anställning. 

Rapporten som utgår från nya siffror från SCB visar också att den otryggaste formen av visstidsanställningar (timanställningar och anställningar vid behov) ökat markant för arbetare i detaljhandeln medan vikariat och provanställningar minskat. 1990 var dessa nästan exakt lika många. I dag utgör timanställningar och anställningar vid behov nästan 80 procent av alla tidsbegränsade anställningar.

– Den här rapporten visar hur utbrett det är med otrygga anställningar i vår bransch. Det som arbetsgivarna kallar för flexibilitet leder till en extremt osäker situation för våra medlemmar som hela tiden måste jaga timmar för att klara av att betala mat och hyra, säger Handels förbundsordförande Susanna Gideonsson.  

Siffrorna från SCB visar också att klyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökat allt mer. Medan 28 procent av alla arbetare i detaljhandeln har en tidsbegränsad anställning i dag har endast 9 procent av tjänstemännen en sådan anställningsform (1990 hade 12 procent av arbetarna och 10 procent av tjänstemännen en visstidsanställning). När det gäller korta deltider (1-19 timmars anställning) för arbetare i detaljhandeln har dessa ökat från cirka 30 procent 1990 till cirka 35 procent 2015.

I rapporten publiceras också resultaten från en enkät som gjorts med Handels skyddsombud runt om i landet där de får svara på hur otrygga villkor påverkar arbetsmiljön. En av enkätfrågorna handlar om i hur stor utsträckning det förekommer sjukskrivningar på arbetsplatsen på grund av stressrelaterad ohälsa. På arbetsplatser med många visstidsanställda svarade 45 procent att det var vanligt med sjukskrivningar medan endast 15 procent uppgav att det var vanligt på arbetsplatser med inga eller få tillfälligt anställda.

Läs rapporten här.

Publicerad: 1 mars 2016