Därför är det viktigt att rösta i kyrkovalet

Är du medlem i Svenska kyrkan? Då gör du en viktig insats om du röstar i kyrkovalet söndagen den 17 september.

Den svenska kyrkan är öppen för alla, oavsett om man är medlem eller ej. Så vill vi att det ska fortsätta vara, eftersom kyrkan fyller en viktig funktion i samhället.

Idag är solidaritet, rättvisa och jämlikhet de värderingar som styr kyrkan och dess arbete. Till exempel att där finns barnverksamhet som är gratis och öppen för alla, att präster viger samkönade par och att kyrkan arbetar med flyktingar och andra utsatta grupper. Det känns kanske självklart, men vi måste slå vakt om att det ska fortsätta vara så!

Kyrkan är en stor organisation, med runt 20.000 anställda. Valet handlar därför även om vilka värderingar som ska prägla kyrkan som arbetsgivare. Därför är fackförbundet Kommunal aktiv i valrörelsen. Vilka som styr kyrkan påverkar arbetsvillkor och arbetsmiljö för 6.000 kommunalmedlemmar och det är viktigt att stöda deras kamp för bra villkor på jobbet.

All anledning att gå och rösta den 17 september alltså!

OBS! I kyrkovalet har alla som fyllt 16 år och är medlemmar i Svenska kyrkan rätt att rösta.

Läs mer om hur valet går till här
Fler argument varför man ska rösta finns här

Uppdaterad: 5 september 2017