Bli medlem

Dags att engagera sig i kongressen 2021

Det är ett drygt år kvar, men hög tid att engagera sig! Vill du påverka Handels framtid är det dags nu att nominera ombud och skriva motioner till kongressen 2021.

I slutet av maj 2021 håller Handels nästa kongress, i Umeå. Då fattas besluten som bestämmer vår inriktning de kommande fem åren. Inför kongressen har Handels förbundsstyrelse tagit fram ett principprogram och tre handlingsprogram.

Principprogrammet talar om vad Handels står för och slår fast vår roll och uppgift. Där beskriver vi grunden för vårt fackliga arbete, vår syn på människan, arbetet och samhället.

I handlingsprogrammen tar vi upp de viktigaste utmaningarna i omvärlden för våra medlemmar och Handels som organisation. Det ger en grund för kongressen att peka ut vilken väg vi ska gå för att hitta lösningar som gynnar och stärker våra medlemmar.

På själva kongressen är det de valda ombuden som är med och fattar besluten. Men alla medlemmar har chansen att påverka. Dels genom att nominera ombud, dels genom att skriva motioner som kongressen ska ta ställning till. En bra grund inför detta är att läsa igenom princip- och handlingsprogrammen. 

På kongressens egen webbplats, https://handels.se/kongress2021/, kan du läsa allt om kongressen. Du kan nominera ombud och skriva motioner redan nu!

Uppdaterad: 15 april 2020