Bra besked om visstid - vi önskar detsamma om hyvling!

Handelsanställdas förbund välkomnar att partistyrelsen för Socialdemokraterna nu är beredda att fatta ett beslut som inte lämnar något utrymme för tolkning gällande anställningsformen allmän visstid. Men, vi saknar ett tydligt besked om så kallad hyvling, där arbetsgivare drar ner på timmarna för sina anställda utan att ta hänsyn till vare sig turordningsregler eller uppsägningstid.

– Många arbetsgivare i handeln anställer tillfälligt på slentrian, trots att de egentligen behöver arbetskraft tillsvidare. Det slår sönder branschen och drabbar våra medlemmar. Anställning för heltid och tillsvidare ska vara norm, det kräver att möjligheten till allmän visstid och hyvling tas bort, säger Susanna Gideonsson, ordförande för Handelsanställdas förbund.

En dom i Arbetsdomstolen i höstas gjorde det tydligt att LAS endast skyddar anställningen som sådan och inte timmarna på anställningskontraktet. Det är inte rimligt att en arbetsgivare från ena dagen till den andra ska kunna dra ner de anställdas arbetstid.

– Det är en väldigt stor skillnad att leva på en deltidslön istället för en på heltid. Det är oerhört allvarligt att en anställds livsvillkor kan ändras från ena dagen till en annan, ingen går längre säker på arbetsmarknaden. Om vi nu lyckas lösa frågan i avtal så måste lagstiftningen anpassas till det, i synnerhet då det är lagen som möjliggör detta oacceptabla beteende bland arbetsgivare, säger Susanna Gideonsson.

Publicerad: 2 mars 2017