Bli medlem
Handelsanställdas förbund > Aktiv i facket > Aktuellt för dig med förtroendeuppdrag > Innehåll > Till förtroendevalda > Bra att veta om bemanning för dig som är förtroendevald

Bra att veta om bemanning för dig som är förtroendevald

Du som förtroendevald på lager kan stöta på anställda från bemanningsföretag på arbetsplatsen som söker hjälp och stöd i fackliga frågor. Här är några begrepp som det är bra att ha koll på.

Villkoren i ert kollektivavtal ska naturligtvis gälla även för bemanningsanställda när de är på er arbetsplats. Men om bemanningsföretaget de är anställda på har ett kollektivavtal så finns det begrepp i det avtalet som kan vara bra för er att känna till.

Villkoren för bemanningsbranschen regleras av Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Där framgår till exempel att bemanningsanställda inte får hindras från att bli anställda direkt av företaget som du hyrs ut till, om du skulle få möjlighet till det. I övrigt regleras arbetsvillkoren av kollektivavtal och EU-direktiv, t.ex. att du som uthyrd arbetstagare ska ha rätt till samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som du skulle ha haft om du var anställd direkt av kundföretaget – den så kallade likabehandlingsprincipen.

  • Bemanningsavalet

Det här är kollektivavtalet för bemanningsföretag inom LO-förbunden. Det betyder att samma kollektivavtal för bemanningsanställda gäller inom Handels, Transport, IF Metall m.fl.

  • Tjänstgöringsområde

Varje anställd på bemanningsföretag som har kollektivavtal med något LO-förbund ska ha ett tydligt fastställt tjänstgöringsområde. Det är inom detta tjänstgöringsområde som den anställde kan förväntas bli utbokad på uppdrag. Tjänstgöringsområdet bör inte vara större än att en eventuell resa från bemanningsföretagets kontor och kunden är längre än 75 km.

  • Tillgänglighet

I en bemanningsanställds anställningsbevis ska den anställdes tillgänglighet redovisas. Tillgängligheten är den tid på dygnet som den anställde kan bli inringd och inbokad på uppdrag och får inte motsvara mer än nio timmar per dag, fördelat på max fem dagar per vecka.

  • Rätt att avböja uppdrag med bibehållna anställningsförmåner

I detta sammanhang pratar man ”om synnerliga skäl föreligger”. Det kan t.ex. vara extremt lång restid, svåra medicinska besvär eller att arbetstagaren har blivit utsatt för trakasserier hos en tidigare beställare. I dessa fall kan arbetstagaren avböja ett erbjudet uppdrag och kan då få behålla garantilönen. Bedömningen måste dock göras i varje enskilt fall och vid medicinska besvär kan arbetsgivaren begära att det styrks av läkarintyg.

  • Lön vid utbokad tid

När den anställde blir bokad på ett uppdrag till en arbetsplats så är det den genomsnittliga lönen på arbetsplatsen som den anställde får.

  • GFL

GFL står för genomsnittligt förtjänstläge och är, kort sagt, de lokala parternas framförhandlade lön för bemanningsanställda när de är på arbetsplatsen och det ska motsvara avdelningens genomsnitt. Genomsnittet kan förändras med personalomsättning och är därför viktigt att justeras allt efter som.

  • Garantilön

Den anställde är anställd av bemanningsföretaget och det är utgångspunkten. När den anställde inte är utbokad på uppdrag på arbetsplats så ska garantilön utgå från bemanningsföretaget.

  • Anställningsformer

I Bemanningsavalet gäller tillsvidareanställning om inget annat har avtalats, precis som i de flesta avtal. Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om en tidsbegränsad anställning. Den får då normalt sett inte överstiga sex månader, men den lokala fackliga organisationen kan komma överens med AG om att den kan förlängas till max 12 månader.

  • Tillämpningsområden

Under utbokad tid tillämpas det för den anställde vid varje tidpunkt tillämpliga riksavtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor, beroende på vilken arbetsplats den är utför uppdrag på.

Uppdaterad: 21 februari 2019