Avtalskrav 2017 i korthet

Handels presskonferens

Butiksanställda – Detaljhandelsavtalet

Jämställda löner
- Löneökningar med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.
- Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.
- Ett första steg i en förbättrad pensionslösning.
- Fler semesterdagar.

Trygga jobb
- Komma till rätta med "hyvling". Turordningsregler ska gälla oavsett om du blir uppsagd, omplaceras till tjänst med lägre sysselsättningsgrad eller vid omreglering av sysselsättningsgrad. Det ska även vara möjligt att tacka nej till ett erbjudande utan att förlora sin plats i turordningen.
- Heltid ska vara norm.

Ökat inflytande
- Ökat inflytande över arbetstiden för de anställda.

Lageranställda - Partihandelsavtalet

Jämställda löner
- Löneökningar med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.
- Lägstalönerna höjs med 750 kronor i månaden och heltidsanställd.
- Fler semesterdagar.

Trygga jobb
- En anställning ska vara på heltid och tillsvidare. Det ska vara möjligt för lokala parter att komma överens om annat.

Ökat inflytande
- Lokala parter kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad.
- Skärpa avtalets regler om anlitande av bemanningsföretag och entreprenad. Anlitande av bemanningsföretag ska motiveras och de lokala parterna kan träffa överenskommelser om att anlita bemanningsföretag eller entreprenad.
- Arbetstidsförkortning.

Publicerad: 3 februari 2017