Avtal klart privata butiker och lager

Det har varit intensiva förhandlingar där vi har förhandlat in i det sista. Nu har vi lyckats komma överens med Svensk Handel om nya ettåriga avtal för anställda i privata butiker och lager. Avtal som följer märket i kronor och ören räknat och som ger löneökning med totalt 590 kronor, ökad trygghet, ökat inflytande och en bättre
arbetsmiljö för de anställda.

Tillsammans med arbetsgivaren har vi gått igenom löneavsnitten i avtalen, förtydligat en del skrivningar samt utarbetat en ny struktur i en särskild bilaga där möjligheten finns att träffa lokala överenskommelser om nytt lönesystem.
Förhandlingarna om nytt lager- och e-handelsavtal var långt gånget men vi hann inte i mål. Vi fortsätter därför arbetet med sikte på avtal 2017.
Vi är överens med Svensk Handel om att ta itu med frågan om trygga jobb i ett gemensamt projekt i syfte att få arbetsplatserna att ta itu med arbetstidsscheman. Ambitionen är att skapa fler heltidsanställningar och fler deltidsanställningar med hög sysselsättningsgrad samt minska andelen anställda med tidsbegränsade anställningar.

Se film från presskonferensen 3 april.

Uppdaterad: 4 april 2016