Avtal klart för städpersonal

Avtalet med Svensk Handel för städpersonal är klart. Lönen höjs på samma sätt som för anställda i detaljhandelsavtalet.

Det nya treåriga avtalet för städpersonal ger en låglönesatsning. 515 kronor i månaden för en heltidsanställning första året, 525 kronor andra året och 535 kronor tredje året. Dessutom höjs lägstalönerna lika mycket för dem som fyllt 18 år.

Från och med i år kommer de avtalsregler som särskiljer sig från detaljhandelsavtalet att finnas i ett särskilt avtalstryck. Avtalet ska därför i fortsättningen läsas tillsammans med detaljhandelsavtalet. Sista dag för att begära förhandling angående det lokala löneutrymmet 2017 är den 11 augusti och för central förhandling den 1 september.

 Har du frågor, kontakta din avdelning eller Handels Direkt på tfn 0771 666 444!

Publicerad: 3 juli 2017