Avtal klart för kooperativa tjänstemän

Lönehöjning med 6,5 procent på tre år och individgaranti, höjd avsättning till pension och kortaren intjänande av föräldralön. Det är en del av innehållet i det nya avtalet med Arbetsgivarföreningen KFO för kooperativa tjänstemän.

Avtalet gäller för tjänstemän anställda på Coop, Fonus, Familjens jurist, Juristbyyrån, Bilda,Konstfrämjandet och på kursgårdar med flera.

Läs mer om avtalet här!

Uppdaterad: 29 maj 2017