Bli medlem

Avtal klart för Coop-anställda

Handels och Arbetsgivarorganisationen KFO kom den 12 april överens om nya 3-åriga avtal för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och lager. 

Avtalet ger löneökningar med totalt 1 575 kronor fördelat på tre år. Lägstalönerna höjs med motsvarande summa. Till detta kommer avsättningar för pensioner.

- Vi har inte löst frågan om hyvling, men vi har ändå tagit ett viktigt steg för att lindra en del av den ekonomiska smällen för de som utsätts för hyvling likt den överenskommelse vi gjort med Svensk Handel, säger Linda Palmetzhofer, vice ordförande i Handels.

- Men vi inte nöjda utan kommer att fortsätta att driva på politiker och beslutsfattare så vi får till en ändring av lagen som sätter stopp för hyvling, säger hon.

De nya avtalen ligger i linje med de avtal vi tecknat för privata butiker och lager. Vi har kommit överens om avtal som följer LO-samordningen. Avtal som ger en rejäl låglönesatsning.

Handels är överens med KFO om att arbetsplatserna inom handeln ska vara trygga för de anställda. Parterna är överens om en utökad fördjupad samverkan för att komma till rätta med säkerheten likt det Handels kommit överens om med Svensk Handel.

I förhandlingarna kom vi också överens om att tillsätta en arbetsgrupp som har i uppgift att se över och ta fram verktyg för hur man ska arbeta med den lokala potten och även stå till förfogande för lokala utbildningsinsatser.

Läs mer om avtalen här!

Uppdaterad: 18 april 2017