Avtal klart för AFO-tjänstemän

Nu har tjänstemän med AFO-avtal fått nytt treårigt kollektivavtal.

Avtalet ger 6,5 procent i löneökning på tre år, 2 procent varje år plus 0,5 procent i avsättning till pension det tredje året.

Läs mer om avtalet här.

Uppdaterad: 18 september 2017