Bli medlem

Automatiskt skatteavdrag för fackavgiften

Snart börjar kontrolluppgifterna att skickas ut. När det gäller din fackavgift kommer du att se på Mina sidor hur mycket du betalat och vilket skatteavdrag som görs för 2019.

Under perioden juli 2018 till och med mars 2019 var en del av fackavgiften avdragsgill i deklarationen. Detta upphävdes i och med den M och Kd-budget som riksdagen röstade igenom hösten 2018. Men för perioden januari till och med mars 2019 var alltså en del av fackavgiften avdragsgill, om avgiften varit minst 400 kronor totalt under året. Vad det betyder för dig kommer att framgå av kontrolluppgiften på Mina sidor, under fliken Min skattereduktion. Beloppet lämnas till Skattemyndigheten som för in det i deklarationen. Man behöver således inte själv göra detta, men kolla gärna att avdraget finns med.

Läs mer här. 

Uppdaterad: 17 januari 2020