Årets viktigaste vecka gäller alla anställda

Under den europeiska arbetsmiljöveckan denna vecka satsar Handels och andra fack bland annat på att i stor skala göra skyddsronder. Men sambandet mellan arbetsmiljö, ohälsa och sjukskrivningar i handeln behöver det forskas mer kring. 

Du som är skyddsombud har sannolikt fått en uppmaning från Handels om att, liksom övriga 57.000 skyddsombud i LO, göra en skyddsrond på din arbetsplats. Dessutom är alla regionala skyddsombud - det vill säga alla ombudsmän – ute och inspekterar arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett par av dem har vi kunnat följa på Handels instagramkonto, @handelsfacket. 

Nordiska frisörförbunden gjorde gemensam sak att uppmärksamma arbetsmiljön i början av veckan. Deras inlägg, som handlar om att tänka på hur man går och står som frisör, hittar du på facebook.  

I mitten av veckan var det Skyddsombudens dag, då hoppas vi att alla skyddsombud blev uppmärksammade av sina arbetskamrater! 

Handels utredare Carolina Uppenberg har gått igenom några aktuella rapporter, som är relevanta för Handels medlemmar, kring arbetsmiljö och hälsa. Slutsatsen är att all ohälsa inte syns i sjukskrivning och att det behövs fler studier för att se hur sambandet ser ut mellan till exempel ensamarbete, anställningsvillkor och ohälsa. Hennes intressanta blogg om detta kan du läsa här.

Alla anställda behöver en god arbetsmiljö och Handels arbetar med frågor kring arbetsmiljön varje dag året runt. Ju fler skyddsombud som finns på arbetsplatserna, desto bättre blir det arbetet. Du vet väl att skyddsombudets befogenheter regleras i lag?

Vill du bli skyddsombud, läs mer här!

Läs mer om den europeiska arbetsmiljöveckan.

Uppdaterad: 25 oktober 2018