Bli medlem

Arbetsmiljöverket inspekterar smittorisk i butiker

Nu undersöker Arbetsmiljöverket undersöker hur butiker hanterar corona och smittorisker. Men tillsynen sker över telefon istället för fysiska besök, för att inte bidra till trängseln.

Linda Palmetzhofer, tf ordförande i Handels, välkomnar Arbetsmiljöverkets initiativ.

- De flesta arbetsgivare sköter sig bra och  arbetar aktivt för att skydda sina anställda, men vissa gör inte det, tyvärr. Då behövs denna typ av inspektioner.

- Våra medlemmar har stått i frontlinjen under hela coronakrisen, och gör det fortfarande. De måste kunna känna sig trygga på sina arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets tillsyn går ut på att göra:

  • riskbedömningar av smittrisker
  • att arbetsgivare vidtar åtgärder för att minska riskerna för att personalen ska bli sjuk
  • att det finns en fungerande rutin för att rapportera interna tillbud och att den används 

Orsaken till de riktade inspektionerna är semestertiderna. När det är sommar och folk är lediga ökar resandet och därmed risken för trängsel, framför allt på semesterorter.

Fram till september räknar Arbetsmiljöverket med att hinna med drygt 200 inspektioner i butiker som säljer livsmedel, tobak och drycker och på apotek. Inspektionerna handlar bara om smittorisker, alltså inte andra arbetsmiljöfrågor. Dessutom ska 100 inspektioner rikta in sig på smittorisker för väktare, ordningsvakter och städpersonal.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket.

Uppdaterad: 26 juni 2020