Anställda i e-handeln stressas sjuka

E-handelsföretagens snabba expansion har ett pris. Bakom den hastiga utvecklingen står de anställda. Med stressutslag och farliga arbetsuppgifter, visar en ny rapport från Handels.

– Majoriteten av dem vi pratat med har skadats fysiskt på jobbet. Och närmare hälften har varit på gränsen till utbrändhet eller depression. Det är signaler att ta på allvar, säger Martin Rosenström, utredare på Handels.

Läs mer i Handelsnytt!

Publicerad: 16 december 2016