Alarmerande siffror om visstid

Antalet visstidsanställda i detaljhandeln har ökat kraftigt. År 1990 hade 12 procent av anställda arbetare en tidsbegränsad anställning. Nu är antalet visstidsanställda 29 procent. Allra mest har de otryggaste anställningarna ökat.

Med en otrygg anställning kommer låg inkomst och svårigheten att kunna planera sitt liv. Men de påverkar även arbetsmiljön. Är du visstidsanställd är det svårt att säga ifrån, till exempel mot sexuella trakasserier från kunder. En undersökning från Handels visar också att där det finns stor andel visstidsanställda är arbetsmiljön sämre för alla, både för dem med otrygg anställning och för dem som är fast anställda.

Frågan om att avskaffa allmän visstid är en av Handels prioriterade frågor att skapa opinion kring inför valet i höst. För att avskaffa anställningsformen måste Lagen om anställningsskydd, LAS, ändras och det är ju riksdagen, det vill säga politikerna, som beslutar om lagar.

Det ska inte vara möjligt för arbetsgivare att anställa helt godtyckligt på allmän visstid. Tidsbegränsad anställning ska bara finnas i undantagsfall, till exempel vid vikariat och arbetstoppar. Det måste gå att leva på sitt jobb och att planera för framtiden. Därför måste allmän visstid bort ur lagen om anställningsskydd, LAS, anser Handels.

Läs mer i vårt faktablad om visstidsanställda i detaljhandeln.

Uppdaterad: 7 mars 2018