A-kassans 75-dagarsregel har upphört

Den hårt kritiserade 75-dagarsregeln för deltidsarbetande i a-kassan slopades i mitten av maj. Istället gäller gränsen 60 veckor.

För någon som arbetar halvtid innebär det i praktiken att man har rätt till dubbelt så många dagar med arbetslöshetsersättning jämfört med tidigare. Ändringen, som genomförts av S-regeringen, innebär stora förbättringar för deltidsanställdas ekonomi och är något som Handels har kämpat för länge.

Läs mer i intervju med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Läs mer i Handels utredarblogg

Uppdaterad: 1 juni 2017