Medlemsutvecklingen september 2016

Medlemsantalet minskade i september med 466 yrkesaktiva medlemmar.

Inräknat pensionärer minskade medlemsantalet med 460 medlemmar. Motsvarande månad 2015 ökade medlemsantalet med 550 yrkesaktiva medlemmar och 488 medlemmar totalt inräknat pensionärsmedlemmar.

Sedan årsskiftet har medlemsantalet minskat med 1 255 yrkesaktiva medlemmar att jämföra med en ökning med 2 941 yrkesaktiva vid samma tid 2015. Inräknat pensionärer är nedgången 1 135 medlemmar jämfört med en ökning med 2 783 motsvarande tid förra året.

Förbundets totala medlemsantal den 1/10 var 156 098 varav 132 018 yrkesaktiva medlemmar. Vid samma tid 2015 var motsvarande siffror 157 171 respektive 133 172.

Andelen medlemmar med autogirobetalning ökade med 0,1 procent till 67,8 procent.

Organisationsgraden för yrkesaktiva mätt i förhållande till antalet enskilt anslutna var oförändrat 71 procent.

Publicerad: 6 oktober 2016