Glöm inte föräldrapenningtillägget

Föräldrapenningstillägget är en försäkring som LO-förbunden gemensamt har förhandlat fram via kollektivavtalen – en avtalsförsäkring. Den ger dig som är föräldraledig tio procent extra, utöver ersättningen från Försäkringskassan. Om du tjänar mer än Försäkringskassans tak för ersättning får du 90 procent på den del av lönen som överstiger taket.

FPT kan du få för en sammanhängande ledighet, i samband med barns ¬födelse eller adoption, under maximalt 180 dagar och som längst fram till dess att barnen fyller 18 månader. 

Förutsättningen för att du ska få FPT är att din nuvarande arbetsgivare har kollektivavtal och att du har arbetat där – eller hos andra arbetsgivare med kollektivavtal – under minst 12 månader de senaste fyra åren.

Vill du veta mer? 
Vill du veta mer om föräldrapenningtillägget? Kontakta din försäkringsinformatör, klubb eller avdelning. 


Du ansöker på Afa försäkring.

Läs artikel i Handelsnytt!

Uppdaterad: 1 december 2016