Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Företagare’ gav 14 träffar

Sökresultat

 • Företagare

  Vem är företagare? Som företagare avses i arbetslöshetsförsäkringen: fysisk person som bedriver näringsverksamhet enligt 13 kap 1. § första ... stycket inkomstskattelagen som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Vem som anses vara företagare

  2018-10-22 kl 10:17

 • Intyg om du bedrivit eget företag

  Har du innan arbetslösheten bedrivit eget företag eller om du fortfarande bedriver eget företag behöver  ... ;vi ha in: Arbetsintyg för företagare som du själv fyller i och som ska styrkas av revisor eller utomstående Vidimerade taxeringsbeslut inklusive samliga

  2018-10-19 kl 13:33

 • Företagares rätt till ersättning

  Ersättningen från a-kassan får inte vara en inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och den får inte heller underlätta start av eget företag ... Tillfälliga regler under åren 2020 och 2021 Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 och 2021 utan att det påverkar

  2020-04-15 kl 12:01

 • Företagares ersättning

    För den som varit företagare baseras ersättningen från a-kassan: på den genomsnittliga inkomsten av verksamheten enligt det senaste ... taxeringsbeslutet eller om det är förmånligare på ett genomsnitt av de två föregående taxeringsbesluten. Endast inkomster från eget företag

  2018-10-22 kl 10:17

 • E-legitimation

  legitimera dig på Internet när du är i kontakt med myndigheter och företag. Till exempel när du sköter dina bankärenden, gör en flyttanmälan, deklarerar

  2020-10-06 kl 19:42

 • Godkänt extraarbete

  arbetat på en anställning eller i ett eget företag kan du få detta som ett så kallat "godkänt extraarbete".   Det krävs även att ... arbetad tid på dina tidrapporter. Eget företag: Utökas den arbetade tiden i det godkända extraarbetet upphör rätten till ersättning och

  2020-04-15 kl 11:56

 • Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och den höjda ersättningen

  om vilande företag och undantaget gällande femårsregeln samt den tillfälliga regeln som möjliggör för företagare att vidta vissa begränsade åtgärder

  2020-12-17 kl 11:16

 • Om a-kassan

  nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed närbesläktade områden

  2019-10-10 kl 15:06

 • Om medlemskapet i Handels a-kassa

  yrkesutövare inom nöjesområdet, såväl anställda som företagare, samt i Sverige bosatta yrkesfiskare som är företagare eller anställda och därmed

  2021-02-11 kl 12:00

 • Arbetsvillkor

  uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt ... totalförsvarsplikt. Vad räknas som arbete? Reguljärt arbete som anställd eller arbete i eget företag. Anställning med lönebidrag eller

  2020-04-15 kl 11:58