Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 17 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan ... uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt

  2020-04-15 kl 11:58

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten (kassakortet). För att få fram antal timmar ska

  2022-06-01 kl 09:11

 • Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och den höjda ersättningen

  i arbetsvillkoret som gäller till och med den 1 januari 2023. Det betyder att arbetsvillkoret fortsatt kommer att uppfyllas enligt huvudregeln om du arbetat minst

  2022-01-03 kl 09:06

 • Medlemsvillkor

  ersättning måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett  arbetsvillkor inom medlemskapstiden.  Klarar du arbetsvillkoret men inte

  2020-04-15 kl 11:58

 • Ersättningsperiodens längd

  nytt arbetsvillkor under nuvarande period. Även den nya perioden inleds med 6 dagars karens. För att kassan ska kunna göra en prövning för en ny period ... antingen 80 procent av den genomsnittliga inkomst som det nya arbetsvillkoret grundar sig på, eller om det är förmånligare, 65 procent av den

  2022-01-03 kl 10:04

 • Ersättningens storlek

  du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från ... 12 månader i en a-kassa och uppfyllt ett arbetsvillkor för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Ersättningen utbetalas med maximalt 1 200

  2020-04-15 kl 11:57

 • Villkor

  bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor. Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen. Till informationen

  2018-10-22 kl 10:17

 • Överhoppningsbar tid

  "Överhoppningsbar tid" innebär att  kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs. En månad som innehåller ... arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden

  2018-10-22 kl 10:17

 • Kvalifikationstid

  som du anmäler dig om den månaden innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor .  Vid utläggning ... förhindrad utgörs av så kallad överhoppningsbar tid. En månad som innehåller arbete i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:17

 • Avgångsvederlag

  du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:20

 • Själv orsaka sin arbetslöshet

  45 dagar Andra gången – Avstängning 45 dagar Tredje gången – Ersättningsrätten upphör. Därefter krävs att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan ersättning åter kan lämnas.

  2018-10-22 kl 10:19

 • Allmänna villkor

  För rätt till ersättning krävs bland annat att du uppfyller de allmänna villkoren samt ett arbetsvillkor . De allmänna villkoren

  2018-10-22 kl 10:17

 • Förlänger tiden i arbetslöshet

  avstängning Fjärde gången - ersättningsrätten upphör. Därefter krävs det att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för att åter ha rätt till

  2018-10-22 kl 10:19

 • Missköter arbetssökandet

  nytt arbetsvillkor. Aktivitetsrapporten till Arbetsförmedlingen Är du arbetslös och får ersättning från a-kassan ska du varje månad

  2018-10-22 kl 10:19

 • Information om behandling av personuppgifter på presumtiv medlem, medlem eller tidigare medlem

  du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter, om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med vilket

  2022-03-07 kl 14:06

 • Information om behandling av personuppgifter på presumtiv medlem, medlem eller tidigare medlem

  förbrukade veckor du har arbetat eller fyllt i deltidsarbete på dina tidrapporter, om du uppfyller ett arbetsvillkor eller inte, och i så fall från och med

  2021-03-04 kl 07:53

 • Särskild information till dig som är musiker

  till timmar vid prövning av om du uppfyller ett arbetsvillkor , men även för hur du ska  ta upp arbetad tid på dina kassakort. Särskilda ... av förberedelse- och repetitionstid: I 2 kap. 7 § IAFFS framgår att när arbetslöshetskassan prövar arbetsvillkoret för vissa grupper av yrkesutövare vars

  2018-10-23 kl 15:42