Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Arbetsvillkor’ gav 15 träffar

Sökresultat

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan ... uppfylla ett arbetsvillkor genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag . Vi prövar först om du uppfyller ett arbetsvillkor enligt

  2020-04-15 kl 11:58

 • Arbetsvillkor - musiker / kulturarbete

  För en del yrkesutövare, bl a musiker, krävs förberedelse- eller repetitionstid vilket de då även får medräkna vid prövning av ett arbetsvillkor ... Samma tid som får användas i ett arbetsvillkor ska även tas upp som arbetad tid på tidrapporten (kassakortet). För att få fram antal timmar ska

  2021-02-04 kl 15:55

 • Riksdagen förlänger lättnaden i arbetsvillkoret och den höjda ersättningen

  Regeländringarna om höjd ersättning och lättnader i arbetsvillkoret kommer att forsätta gälla till och med årsskiftet 2022/2023. Det beslutade ... lättnaderna för arbetsvillkoret och de höjda ersättningsnivåerna i a-kassan ända fram till den 1 januari 2023. Nu har riksdagen beslutat enligt

  2020-12-17 kl 11:16

 • Medlemsvillkor

  ersättning måste du uppfylla ett medlemsvillkor och ett  arbetsvillkor inom medlemskapstiden.  Klarar du arbetsvillkoret men inte

  2020-04-15 kl 11:58

 • Villkor

  Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor". Du ska bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:17

 • Ersättningens storlek

  du uppfyller ett arbetsvillkor , kan du få ersättning från grundförsäkringen med grundersättning. Ersättning enligt grundförsäkringen utbetalas tidigast från ... 12 månader i en a-kassa och uppfyllt ett arbetsvillkor för att få rätt till inkomstbaserad ersättning. Ersättningen utbetalas med maximalt 1 200

  2020-04-15 kl 11:57

 • Överhoppningsbar tid

  "Överhoppningsbar tid" innebär att  kvalifikationstiden inom vilken du ska uppfylla ett arbetsvillkor förlängs. En månad som innehåller ... arbete (förvärvsarbete) i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor kan dock aldrig hoppas över. Den överhoppningsbara tiden

  2018-10-22 kl 10:17

 • Kvalifikationstid

  som du anmäler dig om den månaden innehåller förvärvsarbete i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor .  Vid utläggning ... förhindrad utgörs av så kallad överhoppningsbar tid. En månad som innehåller arbete i sådan omfattning att den kan användas i ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:17

 • Avgångsvederlag

  du fram den tid som anses ersatt av avgångsvederlaget. Tid med avgångsvederlag kan användas för att uppfylla ett arbetsvillkor

  2018-10-22 kl 10:20

 • Själv orsaka sin arbetslöshet

  45 dagar Andra gången – Avstängning 45 dagar Tredje gången – Ersättningsrätten upphör. Därefter krävs att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan ersättning åter kan lämnas.

  2018-10-22 kl 10:19