Mina sidor
A-kassan / Sök

Sök

SökresultatDin sökning på ’Allm��nna villkor’ gav 18 träffar

Sökresultat

 • Regler och villkor

  Här finns en sammanfattning av de regler och villkor som gäller när man ska ansöka om ersättning från a-kassan. Vill du veta mer om reglerna som ... gäller, finns det länkar till IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens hemsida. Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras

  2023-01-27 kl 09:28

 • Villkor

  bland annat uppfylla de  allmänna villkoren och ett arbetsvillkor. Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen En broschyr med kort information om arbetslöshetsförsäkringen. Till informationen ... Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring och för att du ska ha rätt till ersättning krävs att du uppfyller vissa "villkor". Du ska

  2018-10-22 kl 10:17

 • Allmänna villkor

  För rätt till ersättning krävs bland annat att du uppfyller de allmänna villkoren samt ett arbetsvillkor . De allmänna villkoren

  2018-10-22 kl 10:17

 • Arbetsvillkor

  För att få rätt till ersättning från a-kassan måste du, förutom att uppfylla de allmänna villkoren , även uppfylla ett arbetsvillkor. Du kan ... gäller till och med december år 2023.) Om du inte uppfyller något av ovanstående villkor prövar kassan om du uppfyller ett arbetsvillkor med hjälp

  2022-12-21 kl 09:55

 • Medlemsvillkor

  medlemsvillkoret har du rätt till grundersättning under förutsättning att du även uppfyller de allmänna villkoren

  2020-04-15 kl 11:58

 • Information om behandling av personuppgifter på presumtiv medlem, medlem eller tidigare medlem

  för vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss, se 48 e § lag (1997:238 ... Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det lämnar vi uppgifter om dig som är av betydelse för tillämpningen av lagen

  2022-09-14 kl 12:52

 • Information om behandling av personuppgifter på presumtiv medlem, medlem eller tidigare medlem

  vi också över ett antal uppgifter om hur villkoren för ersättning har sett ut när du var medlem hos oss, se 48 e § lag (1997:238 ... uppgifter till Pensionsmyndigheten enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF. Om Skatteverket, Pensionsmyndigheten eller allmän förvaltningsdomstol begär det

  2022-03-07 kl 14:06

 • Ersättningsperiodens längd

  Du som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från a-kassan beviljas en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Innan ersättning kan ... ersättningsperiod håller på att ta slut, prövar a-kassan om du uppfyller villkoren för en ny period. För att få en ny period, krävs att du uppfyllt ett

  2022-12-21 kl 09:54

 • Befinna sig utomlands

  behöver du uppfylla villkoren för rätt till ersättning i Sverige och stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande. När du befinner dig utomlands

  2021-06-10 kl 15:10

 • Anmäld på Arbetsförmedlingen

  anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen är ett av de  allmänna villkoren  för rätt till ersättning

  2018-10-22 kl 10:17

 • Studier

  studerande Möjligheten att studera med ersättning från a-kassan gäller i undantagsfall och bara för dig som i övrigt uppfyller villkoren för att kunna

  2023-01-16 kl 14:47

 • Information om medlemskap och hantering av personuppgifter

  förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som inte arbetar vid ... ansökningstillfället har rätt till inträde om hen uppfyllde villkoren när hen senast arbetade. Behandling av personuppgifter Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller

  2020-09-28 kl 10:48

 • Pension

  pension eller allmän pension ska den samordnas med din ersättning från a-kassan , d et gäller även om du bara tar ut din premiepension

  2023-01-18 kl 09:21

 • Åtgärder - Varning eller avstängning

  Åtgärderna i arbetslöshetsförsäkringen ska understödja försäkringens villkor. Åtgärderna syftar till att klargöra vilka handlingar som inte stämmer ... överens med villkoren i försäkringen och innebär att du kan komma att varnas eller stängas av från rätt till ersättning. Handlingar som kan leda

  2018-10-22 kl 10:19

 • Utlandsarbete

  ;arbetssökande och uppfyller villkoren prövade enligt svensk lag. EU-förordningarna omfattar både inkomstbortfallsförsäkringen och grundförsäkringen. Arbete

  2018-10-23 kl 16:31

 • Avgångsvederlag

  benämns avgångsvederlag eller något annat. Bestämmelserna om avgångsvederlag gäller inte för pensioner, ideella (allmänna) skadestånd och

  2018-10-22 kl 10:20

 • Offentlighet och sekretess

  om arbetslöshetsersättning omfattas av offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga om de inte är sekretessbelagda

  2018-10-22 kl 10:26

 • Musikernas a-kassa fusioneras med Handels a-kassa

  medlemsminskningen är bland annat ändrade regler för egenfinansiering av arbetslöshetsförsäkringen samt försämrade villkor i försäkringen. För Musikernas a-kassa

  2012-09-05 kl 11:18