Mina sidor
A-kassan > Om a-kassan > Information om medlemskap och behandling av personuppgifterersonuppgifter

Information om medlemskap och hantering av personuppgifter

Rätt till medlemskap i Handels a-kassa

Rätt att bli medlem i Handelsanställdas arbetslöshetskassa har var och en som vid anställningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i kassans stadgar om arbete inom kassans verksamhetsområde. Även den som inte arbetar vid
ansökningstillfället har rätt till inträde om hen uppfyllde villkoren när hen senast arbetade.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Handels a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att Handels a-kassa har ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert. Vårt lagliga skäl att behandla personuppgifter är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Fullständig information om vår behandling av personuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att få utökad information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag) samt begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du är välkommen att kontakta oss med din skriftliga begäran via e-tjänsten Mina sidor eller via brev till adressen Handels akassa, Personuppgifter, Box 49, 631 02 Eskilstuna. 

Dataskyddsombudet nås på akassapersonuppgift@handels.se.

Fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter

Här kan du läsa en fullständig information om hur vi behandlar personuppgifter för dig som är på väg att bli medlem, du som är medlem och du som tidigare varit medlem.

Till informationen
Uppdaterad: 28 september 2020