Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i syfte att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Handels a-kassa behandlar personuppgifter med anledning av handläggning av ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Handels a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att Handels a-kassa har ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert. Vårt lagliga skäl att behandla personuppgifter är i de flesta fall vår myndighetsutövning.

Fullständig information om vår behandling av personuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse. Du har även rätt att få utökad information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (s.k. registerutdrag) samt begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du är välkommen att kontakta oss med din skriftliga begäran via e-tjänsten Mina sidor eller via brev till adressen Handels akassa, Personuppgifter, Box 49, 631 02 Eskilstuna. Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du ställa dem till e-postadressen akassapersonuppgift@handels.se.

Uppdaterad: 28 september 2020