Mina sidor
A-kassan > Om a-kassan > Offentlighet och sekretess

Offentlighet och sekretess

Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen.

De handlingar som används i ett ärende om arbetslöshetsersättning omfattas av  offentlighetsprincipen och är allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga om de inte är sekretessbelagda.

Sekretessen hos a-kassan
Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Med närstående avses bland annat äkta make, sambo, barn och nära släktingar. En enskild person har dock i princip alltid rätt att ta del av uppgifter om sig själv.

Vilka uppgifter omfattas av sekretess?
Sekretessen skyddar uppgifter om någons personliga förhållanden. Uttrycket "personliga förhållanden" omfattar alla uppgifter som kan hänföras till en enskild person. Även ekonomiska förhållanden som exempelvis ersättningsgrundande inkomst och arbetslöshetsersättning faller under begreppet personliga förhållanden.

Sekretessprövning - menbedömning
Med men avses i första hand att den enskilde (som uppgiften gäller) eller honom närstående blir utsatt för andras missaktning eller annat obehag om hans personliga förhållanden blir kända för andra. Uppgifter om namn, ålder, personnummer, civilstånd och adress omfattas i regel inte av sekretess.

Den här informationen är översiktlig och kan därför inte ge svar på alla frågor när det gäller offentlighet och sekretess inom arbetslöshetsförsäkringen. Håll dig informerad om de förändringar som sker i arbetslöshetsförsäkringen. Vänd dig till oss på a-kassan om du har frågor som gäller din ersättningsrätt.

 

 

 

Uppdaterad: 22 oktober 2018