Jag får upp ruta om Cookie Failure när jag ska signera och skicka in tidrapport

Det troliga är att du använder en enhet med operativsystemet IOS version 13.4.1. I den versionen finns en inställning för integritetsskydd som gör att felet uppstår. Problemet uppstår främst i webbläsaren Safari.

Det enklaste sättet att lösa problemet är att logga ut och logga in igen med webbläsaren Google Chrome för att signera och skicka in tidrapporten.

Om du vill ändra dina inställningar i Safari behöver du gå in i  Inställningar -> Safari -> Integritet och säkerhet och avmarkera valet "Spåra inte mellan webbplatser".

Om du får samma problem i webbläsaren Chrome ska du i Chromes inställningar tillåta cookies från tredje part.

Fler vanliga frågor.