Mina sidor
A-kassan > Medlemskap > Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Om du inte längre vill vara medlem i Handels a-kassa behöver du skriftligt ansöka om att avsluta medlemskapet hos oss. En ansökan om att avsluta medlemskapet kan tidigast beviljas från den dag som ansökan kommit in till oss.

Avsluta medlemskapet för att gå över till annan kassa 

I det fall som du ska lämna Handels a-kassa för att bli medlem i en annan a-kassa, ska du, även om du inte har alla uppgifter, omgående skicka in en ansökan om medlemskap till den nya a-kassan. Ange att du vill avsluta ditt medlemskap hos oss den sista i månaden och ansök om medlemskap i den nya a-kassan från den första i månaden efter. Medlemskapet i den nya kassan kan beviljas tidigast från den första i den månad som ansökan kommit in. Det gäller även om du behöver komplettera ansökan i efterhand.

Om du får ett avbrott i din medlemskapstid måste du börja om från månad ett i din nya a-kassa. Det i sin tur har betydelse vid eventuell arbetslöshet, eftersom det krävs att du varit medlem i 12 månader för att få rätt till inkomstbaserad ersättning.

När du ansöker om medlemskap i en annan a-kassa kommer de elektroniskt att hämta uppgift om ditt medlemskap hos oss. För att det ska vara möjligt krävs att du ansökt om och att vi beslutat att avsluta ditt medlemskap hos oss. Så snart vi beslutat om att avsluta ditt medlemskap skickar vi ett beslut till dig. 

Byte av a-kassa för deltidsarbetslös eller för den som får aktivitetsstöd

Byter du a-kassa under tid som du är delvis arbetslös eller får aktivitetsstöd från Försäkringskassan är det viktigt att du meddelar Arbetsförmedlingen om ditt byte av a-kassa. De behöver få informationen för att kunna skicka uppgift om bland annat anmälningsdatum eller uppgift om utbildning/program till rätt a-kassa. Du bör även ta kontakt med din nya a-kassa eftersom de kommer att behöva få in en del uppgifter av dig.

Avsluta medlemskap av annan orsak

Om du lämnar Handels a-kassa av annan orsak än att du ska byta a-kassa är det inte något särskilt som du behöver tänka på. Ditt medlemskap kan avslutas tidigast från den dag som din ansökan om att avsluta medlemskapet har kommit in till a-kassan.

Uppdaterad: 17 december 2019
Granskad: 13 november 2017