Mina sidor
A-kassan > Medlemskap > Är du idag medlem i någon annan a-kassa?

Är du idag medlem i någon annan a-kassa?

Du kan inte vara medlem i fler än en a-kassa samtidigt. Är du medlem i annan a-kassa och ansöker om medlemskap i vår a-kassa behöver du samtidigt ansöka om att avsluta ditt medlemskap hos din nuvarande a-kassa. Det är viktigt att du ansöker om att avsluta ditt medlemskap hos nuvarande a-kassa under samma månad som du ansöker om medlemskap i vår a-kassa. Du ska till din nuvarande a-kassa ange att du vill avsluta medlemskapet den sista i månaden för att undvika att det blir ett glapp i medlemskapstiden. Du får räkna samman tid i flera a-kassor under förutsättning att det inte uppstår något glapp i medlemskapstiden mellan a-kassorna. Du behöver inte byta a-kassa om du bara tillfälligt arbetar inom en annan a-kassas verksamhetsområde.

Medlemskap i en a-kassa beviljas alltid från den första i en kalendermånad och tidigast från den första i den månad då ansökan om medlemskap kommer in till a-kassan.

Publicerad: 13 november 2017
Granskad: 13 november 2017